Utlysningar inom medicinteknik från Medtech4Health: 31 januari, kl.08:00–09:30

Välkomna på frukostmöte där du träffar Medtech4healths programdirektör Reidar Gårdebäck, som informerar om kommande utlysningar och pågående projekt inom det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health.

8.00 Frukost serveras

8.30 Reidar Gårdebäck hälsar välkomna och presenterar Medtech4Health samt vår nod i Skåne, Medicon Bridge.

8.40 Projekt som fick finansiering i förra årets utlysningar presenterar sig

ca 9.00 Reidar Gårdebäck informerar om kommande utlysningar och svarar på frågor.

Plats: Gamla Gästmatsalen Medicon Village.

Anmälan märkt ”Medtech4Health” skickas till: info@mediconvillage.se

Senast ändrad: 20 januari, 2017