Loggor Lunds universitet, Region Skåne

Medicon Bridge

Connecting Medicine and Technology
Välkommen till Medicon Bridge. Vi binder samman medicin och teknik!

Medicon Bridge är en centrumbildning som skall skapa, förenkla och underlätta samarbeten mellan vård, akademi och företag för att kunna ge patienter tillgång och nytta av ny medicinsk teknik. Medicon Bridge utgör en regional nod i det VINNOVA-finansierade nationella innovationsprogrammet för medicinsk teknik, Medtech4Health.

Foto: News Øresund – Johan Wessman. © News Øresund.

Aktuellt

Medicon Bridge invigd!

2016-12-08 -
På den regionala medicinteknikkonferensen "Medicinteknik i Skåne", torsdagen den 1 december, invigdes Medicon Bridge! Tomas Jansson som föreståndare inledde med att presentera Medicon Bridge, varefter Sara Gunnerås från SwedenBIO satte satsningen i ett större perspektiv. SwedenBIO…
Läs mer

Medtech4Health och SWElife öppnar gemensam utlysning

2016-11-30 -
Utlysningen Project Proposals to Improve Health främjar projekt med stor innovationspotential för att på lång sikt öka nyttiggörandet av forskning och kunskap vilket i sin tur leder till förbättrad hälsa, ökad tillväxt och internationell konkurrenskraft.…
Läs mer
Nyhetsarkiv

Kalendarium

01 December 2016

Invigning av Medicon Bridge

Officiell invigning av Medicon Bridge på den regionala medicintekniska konferensen Medicinteknik i Skåne i Lasarettsaulan på Skånes Universitetssjukhus i Lund.

Läs mer:  medicinteknikiskane.se