OBS: Ny starttid: kl 09.45! Medtech Bridging Event – 19 maj 2022

Medicon Bridge (MB) är en centrumbildning för skånsk medicinteknik. MB är också en nod i det nationella strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health. MB är ett samarbetsuppdrag mellan Region Skåne och Lunds Universitet.

Som ett led i vårt arbete att sammanföra forskare, näringsliv och utvecklare av medicinsk teknik, arrangerar vi ett Medtech Bridging Event, en dag då utvecklingsprojekt och utvecklingsbolag (innovatörer) får möta, lyssna till och lära av de som gått samma väg och lyckats. Utvalda Innovatörer får också chansen att möta en expertgrupp med bred kompetens.

Upplägget

På förmiddagen presenterar skånska medicinteknikföretag: Baxter om sin syn på innovation som ett moget företag, och Medow, Iconovo och Diagonal pharma om sin bakgrund, hur allt började och vad som ledde till deras framgång. De berättar om drivkrafter, utmaningar, misslyckanden och delar med sig av insikter som kan vara relevanta för andra. Alla med ett intresse för medicinteknik är välkomna att lyssna och ställa frågor, i samband med presentationerna eller runt kaffeborden. Medicon Bridge bjuder även på en lätt lunch.

Under eftermiddagen träffar representanter från fyra utvalda utvecklingsprojekt, bolag eller innovatörer en expertgrupp. Representanterna presenterar kort sitt projekt och hur långt man kommit, och ges därefter möjligheten att rådfråga och diskutera med en expertgrupp. Expertgruppen består av oberoende individer som, utan andra intressen än att ge bästa möjliga råd, kan svara på frågor inom områden som regulatoriska processer och kvalitetssystem; prototyputveckling och uppskalning; affärsutveckling och kommersialisering. Dessa diskussioner kan innehålla känslig information, därför är eftermiddagen endast öppen för speciellt inbjudna personer som signerat ett sekretessavtal.

Hur anmäler jag mig?

Till förmiddagens presentationer och lunchen är alla välkomna. Deltagare i eftermiddagens program ges företräde, för övrigt är det först-till-kvarn som gäller. Anmälan krävs dock alltid till sebastian.strunkmoller@skane.se.

Var och när?

Medicon Village, SMILE incubator, den 19 maj 2022 med start kl 09.45

Senast ändrad: 17 maj, 2022