Styrelsen

Styrelsen består för närvarande av:

Hannie Lundgren, Forskningschef RS (ordf)

Einar Heiberg, Klinisk fysiologi, Med-fak

Thomas Laurell, Nanobioteknologi, LTH

Michael Ljungberg, Med strålningsfysik, N-fak

Yvonne Mårtensson, Medtech-entreprenör

Clas Runnberg, Medtech-entreprenör

Sophia Zackrisson, Bild och funktion, RS

David Johansson, Medicinsk Service, RS

(TBA), Studentrepresentant

Senast ändrad: 29 november, 2016