Inbjudan till Medicinteknikdagarna i Västerås (10-11 oktober 2017).

Till medicinteknikföretag

Medicinteknikdagarna, MTD, är en årlig konferens som vänder sig till vård, näringsliv och forskning. Konferensens huvudarrangör är Svensk förening för medicinsk teknik och fysik, MTF och Medtech4Health, MT4H, är en av medarrangörerna.

MT4H är ett strategiskt innovationsprogram inom medicinteknik finansierat av Vinnova som startade 2016. Avsikten med Medtech4Health är att ta till vara och stärka Sveriges goda förutsättningar att förbli världsledande inom medicinteknik samt skapa förutsättningar för innovativa produkter och tjänster som bidrar till att lösa hälso- och sjukvårdens utmaningar. De olika initiativen inom programmet stimulerar till att skapa ett forsknings- och innovationssystem i världsklass genom en strukturerad samverkan mellan patienter, hälso- och sjukvård, näringsliv och forskning.

Vi kommer på MTD arrangera programpunkter som är av speciellt intresse för företag inom medicinteknik. Detta kan gälla nya behov, vårdperspektiv, nya tekniktrender och regulatorisk problematik. Vi ser gärna att du som företag presenterar nya tekniska läsningar som ni har, nya problem som ni ser eller har löst och nya tendenser som ni ser på den svenska eller internationella marknaden.

Detta kan ske genom att ni skickar ett kort abstract på föredrag eller poster som ni kan tänka er presentera .

Se:  www.medicinteknikdagarna2017.se  samt bifogat PDF . Deadline är 2 maj!

Vi vill också göra er uppmärksam på möjligheten att ställa ut på MTD. Information om detta hittar du också på webb-portalen.

Vi ses på Medicinteknikdagarna!

Per Ask,                                                                                      Reidar Gårdebäck,

Kontaktperson MT4H för MTD                                            Programdirektör, MT4H

per.ask@liu.se                                                                           reidar.gardeback@medtech4health.se

Senast ändrad: 17 mars, 2017