Månad: december 2017

Medtech Bridging Event 2018 – save the date

2017-12-19
    Medtech Bridging Event 2018 Vårt välbesökta arrangemang från maj 2017, Medtech Bridging Event, kommer i en ny upplaga. Eventet kommer att genomföras torsdagen den 18 oktober 2018; program följer, men se till att boka dagen i din kalender! Här kan du läsa om Medtech Bridging Event 2017: http://mediconbridge.se/2017/05/22/medtech-bridging-event/
Läs mer

Medtech4Health Innovation Award 2018

2017-12-15
                        Nominera för Medtech4Health Innovation Award senast 26 januari! Vet ni någon eller några som genom att implementera innovativ medicinteknik inom vård eller omsorg fått en förbättring för patienter, förbättrade arbetsmetoder eller liknande? Passa på att nominera till Medtech4Health Innovation Award, vinnaren belönas med ett pris på 100 000 kr! Läs mer och nominera på: https://www.medtech4healthinnovationaward.se  
Läs mer

Ny Medtech4Health utlysning: Projekt för bättre hälsa 2018

2017-12-15
  Projekt för bättre hälsa 2018 För vad? Utlysningen ska främja projekt med stor innovationspotential som kan bidra till förbättrad prevention, diagnos, monitorering eller behandling av sjukdomar eller andra tillstånd som kräver eller kan komma att kräva sjukvård. Det ska finnas ett betydande behov och en efterfrågan hos slutanvändaren (patient, individ, brukare).  För vem? Utlysningen riktar sig till samverkansprojekt mellan aktörer från minst två av sektorerna hälso- och sjukvård, akademi och industri.  Hur mycket? Projekt…
Läs mer