Träff med MT4H finansierade projekt

 

Tisdagen den 13 februari hölls tillsammans med RISE, som också är en nod i Medtech4Health, en lunchträff med finansierade MT4H-projekt. Vi träffades i RISEs lokaler i Ideon Gateway i Lund: representanter från fem olika projekt, Monika Lydin och Frida Falkvall från RISE, Tomas Jansson från Medicon Bridge, samt celebert besök i form av Reidar Gårdebäck, programdirektör för Medtech4Health. Intressanta presentationer följde från Syntach AB (cardiac assist device), Spectronic AB (dosplanering vid strålterapi med MR), Magle Chemoswed AB (indikator vid pancreaskirurgi), Medvasc AB (hjälpmedel vid åkerbrockskirurgi), samt Spectracure AB (laserbehandling av prostatatumörer). Träffen var också ett utmärkt tillfälle för nätverkande och bland annat utbyttes erfarenheter vid EU-ansökningar.

 

Senast ändrad: 26 februari, 2018