Utlysningen ”Samverkansprojekt för bättre hälsa”

Informationsmöte om utlysningen Samverkansprojekt för bättre hälsa

Driver du ett innovationsprojekt med stor potential att bidra till förbättrad prevention, diagnos, monitorering eller behandling?

Välkommen på informationsmöte den 21 januari om utlysningen Samverkansprojekt för bättre hälsa.

De strategiska innovationsprogrammen Swelife och Medtech4Health gör en gemensam utlysning med syfte att hjälpa Sverige att förbli världsledande inom life science. Här finns möjlighet att söka upp till 3 MSEK.

 

Plats: Inspira, Medicon Village, Lund

Tid: 21 januari klockan 12-14

 

Program:

Vi inleder med en presentation av utlysningen klockan 12. Därefter kommer representanter för Swelife och Medtech4Health att finnas på plats för frågor fram till och med klockan 14.

 

Enklare förtäring kommer att serveras.

 

Under informationsmötet träffar du Åsa Wallin och Karin Lilja från Swelife samt Tomas Jansson och Sebastian Strunk-Möller från Medicon Bridge (Medtech4Health).

 

Här kan du läsa mer om utlysningen:

https://swelife.se/2018/11/21/snart-oppnar-utlysningen-samverkansprojekt-for-battre-halsa/

 

https://swelife.se/

https://medtech4health.se/

 

Senast ändrad: 21 december, 2018