År: 2016

Medicon Bridge invigd!

2016-12-08
På den regionala medicinteknikkonferensen "Medicinteknik i Skåne", torsdagen den 1 december, invigdes Medicon Bridge! Tomas Jansson som föreståndare inledde med att presentera Medicon Bridge, varefter Sara Gunnerås från SwedenBIO satte satsningen i ett större perspektiv. SwedenBIO är branschorganisation för Life Science-bolag, och Sara knöt an till att den 1 december är Världsaidsdagen, och medicintekniks stora betydelse för att hejda sjukdomen. Hon pekade också på vikten av att inkludera patientperspektivet i teknikutveckling, samt den ytterst gynnsamma ställning…
Läs mer

Medtech4Health och SWElife öppnar gemensam utlysning

2016-11-30
Utlysningen Project Proposals to Improve Health främjar projekt med stor innovationspotential för att på lång sikt öka nyttiggörandet av forskning och kunskap vilket i sin tur leder till förbättrad hälsa, ökad tillväxt och internationell konkurrenskraft. Utlysningen görs i samverkan mellan Swelife och Medtech4Health, två nationella Vinnovafinansierade strategiska innovationsprogram inom life science. Sista ansöknignsdag 27 januari 2017
Läs mer