Medtech4Health och SWElife öppnar gemensam utlysning

Utlysningen Project Proposals to Improve Health främjar projekt med stor innovationspotential för att på lång sikt öka nyttiggörandet av forskning och kunskap vilket i sin tur leder till förbättrad hälsa, ökad tillväxt och internationell konkurrenskraft. Utlysningen görs i samverkan mellan Swelife och Medtech4Health, två nationella Vinnovafinansierade strategiska innovationsprogram inom life science. Sista ansöknignsdag 27 januari 2017 [läs mer: http://www.vinnova.se/sv/Ansoka-och-rapportera/Utlysningar/Effekta/SWElife-och-Medtech4health–Improve-Health-/ ]

Senast ändrad: 30 november, 2016