Månad: november 2016

Medtech4Health och SWElife öppnar gemensam utlysning

2016-11-30
Utlysningen Project Proposals to Improve Health främjar projekt med stor innovationspotential för att på lång sikt öka nyttiggörandet av forskning och kunskap vilket i sin tur leder till förbättrad hälsa, ökad tillväxt och internationell konkurrenskraft. Utlysningen görs i samverkan mellan Swelife och Medtech4Health, två nationella Vinnovafinansierade strategiska innovationsprogram inom life science. Sista ansöknignsdag 27 januari 2017
Läs mer