Sydsvenska projekt med MT4H-stöd

Nedan anges de projekt från Sydsverige som fått stöd inom de olika utlysningarna från Medtech4Health:

 

Medicintekniska innovationer inom vård och omsorg – 2016

1) Hemodymamisk stabilisering

(Lunds Universitet, Reglerteknik, LTH)

1,99 MSEK

http://www.vinnova.se/sv/Resultat/Projekt/Effekta/2015-06135/Hemodynamisk-stabiliering/

 

2) En ny intra-operativ indikation för läckage från bukspottskörteln som motverkar post-operativ pancreas fistel

(Magle AB)

1,09 MSEK

http://www.vinnova.se/sv/Resultat/Projekt/Effekta/2015-06135/En-ny-intra-operativ-indikation-for-lackage-fran-bukspottskorteln-som-motverkar-post-operativ-pancreas-fistel/

 

3) TCP 25 PU kompress en avancerad bioaktiv sårkompress

(In2Cure AB)

1,45 MSEK

http://www.vinnova.se/sv/Resultat/Projekt/Effekta/2015-06135/TCP-25-PU-kompress—en-avancerad-bioaktiv-sarkompress/

 

Innovatörer inom vård och omsorg

1) Genväg till bättre och säkrare vård för patienter med svårläkta sår

(Blekinge läns landsting)

0,85 MSEK

http://www.vinnova.se/sv/Resultat/Projekt/Effekta/2015-06135/Genvag-till-battre-och-sakrare-vard-for-patienter-med-svarlakta-sar/

 

2) Dosplanering från MR-kamerabilder ger bättre och effektivare cancerbehandling

(Lunds Universitet),

0,973 MSEK

http://www.vinnova.se/sv/Resultat/Projekt/Effekta/2015-06135/Dosplanering-fran-MR-kamerabilder-ger-battre-och-effektivare-cancerbehandling/

 

 

Senast ändrad: 30 november, 2016