Aktuellt

Ny MT4H utlysning: Innovatörer inom vård & omsorg 2017

2017-02-06
Utlysningen syftar till att stärka den medicintekniska kompetensen i vården och omsorgen, genom att stödja tillämpad klinisk forskning och utveckling, implementering och införandet av medicintekniska innovationer. Vad kan man söka för? Lönekostnader och övriga projektspecifika kostnader i projekt som syftar till utveckling, analys och/eller utvärdering av medicintekniska innovationer i vården. Vem kan söka? Utlysningen riktar sig till vård- och omsorgsgivare med innovativa idéer som inkluderar medicinsk teknik. Sökanden välkomnas både från den offentliga och privata…
Läs mer

Utlysningar inom medicinteknik från Medtech4Health: 31 januari, kl.08:00–09:30

2017-01-20
Välkomna på frukostmöte där du träffar Medtech4healths programdirektör Reidar Gårdebäck, som informerar om kommande utlysningar och pågående projekt inom det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health. 8.00 Frukost serveras 8.30 Reidar Gårdebäck hälsar välkomna och presenterar Medtech4Health samt vår nod i Skåne, Medicon Bridge. 8.40 Projekt som fick finansiering i förra årets utlysningar presenterar sig ca 9.00 Reidar Gårdebäck informerar om kommande utlysningar och svarar på frågor. Plats: Gamla Gästmatsalen Medicon Village. Anmälan märkt ”Medtech4Health” skickas till: info@mediconvillage.se
Läs mer

Save the date: Vinterturné med Medtech4Health

2017-01-13
Tisdag 31 jan 2017 08:00 Plats:  Gamla Gästmatsalen, Medicon Village Arrangör:  Medtech4Health och Medicon Village Kontakt:  tomas.jansson@med.lu.se Välkomna på frukostmöte där du träffar Medtech4healths programdirektör Reidar Gårdebäck, som informerar om kommande utlysningar och pågående projekt inom det strategiska innovationsprogrammet.   Anmälan märkt "Medtech4Health" skickas till: info@mediconvillage.se
Läs mer

Medicon Bridge invigd!

2016-12-08
På den regionala medicinteknikkonferensen "Medicinteknik i Skåne", torsdagen den 1 december, invigdes Medicon Bridge! Tomas Jansson som föreståndare inledde med att presentera Medicon Bridge, varefter Sara Gunnerås från SwedenBIO satte satsningen i ett större perspektiv. SwedenBIO är branschorganisation för Life Science-bolag, och Sara knöt an till att den 1 december är Världsaidsdagen, och medicintekniks stora betydelse för att hejda sjukdomen. Hon pekade också på vikten av att inkludera patientperspektivet i teknikutveckling, samt den ytterst gynnsamma ställning…
Läs mer

Medtech4Health och SWElife öppnar gemensam utlysning

2016-11-30
Utlysningen Project Proposals to Improve Health främjar projekt med stor innovationspotential för att på lång sikt öka nyttiggörandet av forskning och kunskap vilket i sin tur leder till förbättrad hälsa, ökad tillväxt och internationell konkurrenskraft. Utlysningen görs i samverkan mellan Swelife och Medtech4Health, två nationella Vinnovafinansierade strategiska innovationsprogram inom life science. Sista ansöknignsdag 27 januari 2017
Läs mer