Medicon Bridge invigd!

På den regionala medicinteknikkonferensen ”Medicinteknik i Skåne”, torsdagen den 1 december, invigdes Medicon Bridge!

Tomas Jansson som föreståndare inledde med att presentera Medicon Bridge, varefter Sara Gunnerås från SwedenBIO satte satsningen i ett större perspektiv. SwedenBIO är branschorganisation för Life Science-bolag, och Sara knöt an till att den 1 december är Världsaidsdagen, och medicintekniks stora betydelse för att hejda sjukdomen. Hon pekade också på vikten av att inkludera patientperspektivet i teknikutveckling, samt den ytterst gynnsamma ställning som Skåne har nationellt i att vara startplats för framgångsrika Life Science-bolag, mycket tack var kopplingen till Lunds Universitet.

 I invigningssammanhang är det brukligt att klippa band. För Medicon Bridge var det dock mer naturligt att knyta band, varför Hannie Lundgren, forskningschef i Region Skåne, knöt ihop ett röd-gult band, representerande Regionen, tillsammans med ett gul-blått band representerande näringslivet, hållet av Sara Gunnerås, och ett blå-lejonbronsfärgat band från Lunds Universitet hållet av Tomas Jansson.

Tomas Jansson, föreståndare för Medicon Bridge, (t.v.) knyter ihop invigningsband tillsammans med Sara Gunnerås, SwedenBIO (mitten), och Hannie Lundgren, Styrelseordförande för Medicon Bridge och forskningschef Region Skåne (t.h.)
Tomas Jansson, föreståndare för Medicon Bridge, (t.v.) knyter ihop invigningsband tillsammans med Sara Gunnerås, SwedenBIO (mitten), och Hannie Lundgren, styrelseordförande för Medicon Bridge och forskningschef Region Skåne (t.h.)

 Efter invigningen drog det egentliga programmet igång, där tre sessioner rymdes under dagen: tekniker inom barn- och neonatalsjukvård, möjligheter inom regenerativ medicin och 3D-print (med Paul Gatenholm, Chalmers, som speciellt inbjuden föreläsare), samt nya kirurgiska verktyg. Sammanlagt deltog inemot 200 personer i konferensen, som också inkluderade postersession och utställare.

 

 

 

Senast ändrad: 8 december, 2016