MT4H

Medtech4Health, ett strategiskt innovationsprogram från VINNOVA

 

Medicon Bridge utgör en regional nod i VINNOVAs strategiska innovationsprogramme Medtech4Health (MT4H). De strategiska innovationsprogrammen har som syfte att stärka Sveriges innovationskraft inom identifierade svenska styrkeområden. Medicinsk teknik är ett sådant och programmet har total årlig budget på omkring 50 MSEK tillgängligt för utlysningar inom medicinsk teknik och andra strategiska satsningar.

 

Att Medicon Bridge utgör en regional nod innebär att fånga upp potentiella projekt, att implementera initiativ regionalt, samt att vara Skånes representant i programkontoret som leder arbetet med programmet.

Läs vidare om Medtech4Health på http://medtech4health.se/ .

Senast ändrad: 30 januari, 2019