Lunds Universitet

Vid Lunds Universitet pågår omfattande forskning inom medicinskt teknik.  De löpande projektanslag relaterade till medicinskt teknik uppgår till över 400 MSEK. Cirka 180 universitetsanställda arbetar i dessa projekt. De flesta av projekten och grupperna presenteras på Medicinteknikportalen på LTH ( https://www.lth.se/labib/forskning/ ).

 

Saknar du ditt projekt eller din grupp? Meddela föreståndaren för Medicon Bridge så lägger vi till länken här.

Senast ändrad: 30 november, 2016