Styrelsen

Styrelsen består för närvarande av:

Kristina Åkesson, Dekan Medfak (ordf)

Jesper Petersson, Forskningschef Region Skåne

Einar Heiberg, Klinisk fysiologi, Med-fak

Thomas Laurell, Nanobioteknologi, LTH

Michael Ljungberg, Med strålningsfysik, N-fak

Ebba Fåhraeus, VD SmiLe Incubator

Viktoria Roos, Baxter 

Malin Malmsjö,  Ögonkliniken, Med-fak

David Johansson, Region Skåne

David Björtén, Studentrepresentant

 

Annie Chandy, LU Innovation (adj)

Senast ändrad: 25 februari, 2022