Styrelsen

Styrelsen består för närvarande av:

Hannie Lundgren, Forskningschef Region Skåne (ordf)

Einar Heiberg, Klinisk fysiologi, Med-fak

Thomas Laurell, Nanobioteknologi, LTH

Michael Ljungberg, Med strålningsfysik, N-fak

Ebba Fåhraeus, VD SmiLe Incubator

Clas Runnberg, Medtech-entreprenör

Malin Malmsjö,  Ögonkliniken, Med-fak

David Johansson, Medicinsk Service, RS

Damon Tojjar, Studentrepresentant

Senast ändrad: 30 januari, 2019