Styrelsen

Styrelsen består för närvarande av:

Erik Renström, Dekan Medfak (ordf)

Hannie Lundgren, Forskningschef Region Skåne

Einar Heiberg, Klinisk fysiologi, Med-fak

Thomas Laurell, Nanobioteknologi, LTH

Michael Ljungberg, Med strålningsfysik, N-fak

Ebba Fåhraeus, VD SmiLe Incubator

Malin Malmsjö,  Ögonkliniken, Med-fak

David Johansson, Region Skåne

Jasaman Tojjar, Studentrepresentant

Senast ändrad: 13 november, 2019