Om oss

Medicon Bridge är en centrumbildning som skall skapa, förenkla och underlätta samarbeten mellan vård, akademi och företag för att kunna ge patienter tillgång och nytta av ny medicinsk teknik. Medicon Bridge utgör en regional nod i det VINNOVA-finansierade nationella innovationsprogrammet för medicinsk teknik, Medtech4Health.

 

Vision

Att till fullo realisera den potential som ges av att föra samman de enskilda styrkorna i vår region för att skapa och tillgängliggöra nya medicintekniska lösningar för sjukvårdens och patientens bästa.

Uppdrag

Medicon Bridge ska verka för en ökad interdisciplinär samverkan i samband med utveckling av ny medicinsk teknologi i Skåne. Medicinsk teknologi definieras i detta sammanhang som produkter, tjänster eller applikationer som är framtagna utifrån ett medicinskt behov för att underlätta, förbättra eller avlasta för vårdtagare eller vårdgivare och där ett tekniskt utvecklingssteg är centralt.

 

Senast ändrad: 30 november, 2016