Om oss

Uppdrag

Medicon Bridge ska verka för en ökad interdisciplinär samverkan i samband med utveckling av ny medicinsk teknologi i Skåne. Medicinsk teknologi definieras i detta sammanhang som produkter, tjänster eller applikationer som är framtagna utifrån ett medicinskt behov för att underlätta, förbättra eller avlasta för vårdtagare eller vårdgivare och där ett tekniskt utvecklingssteg är centralt.

Vision

Att till fullo realisera den potential som ges av att föra samman de enskilda styrkorna i vår region för att skapa och tillgängliggöra nya medicintekniska lösningar för sjukvårdens och patientens bästa.

Senast ändrad: 28 november, 2016