Ny MT4H utlysning: Innovatörer inom vård & omsorg 2017

Utlysningen syftar till att stärka den medicintekniska kompetensen i vården och omsorgen, genom att stödja tillämpad klinisk forskning och utveckling, implementering och införandet av medicintekniska innovationer.

Vad kan man söka för?

Lönekostnader och övriga projektspecifika kostnader i projekt som syftar till utveckling, analys och/eller utvärdering av medicintekniska innovationer i vården.

Vem kan söka?

Utlysningen riktar sig till vård- och omsorgsgivare med innovativa idéer som inkluderar medicinsk teknik. Sökanden välkomnas både från den offentliga och privata vård- och omsorgssektorn. Samverkan med akademi (inkluderar institut), och/eller företrädare för patienter och brukare är önskvärt. Sökande skall vara anställd inom vård och omsorg, hos offentliga eller privata vårdgivare.

Hur mycket kan sökas?

Mellan 100 000 och 1 milj kr per projekt. Vid stöd över 500.000 kr krävs medfinansiering om 30% för den del som ligger över 500.000 kr. Totalt är 6 miljoner kronor avsatta i utlysningens budget.

Sista ansökningsdag

6 april 2017 kl 14.  Ansökan görs via Vinnovas portal från 6 februari.

Tips: läs alla dokument och följ instruktionerna noga, ansökningar som inte uppfyller formaliakraven går tyvärr inte vidare till bedömning.

 

För mer info om aktuella och kommande utlysningar, se fliken utlysningar hos Medtech4Health.

 

 

 

 

Senast ändrad: 6 februari, 2017