Ny Medtech4Health utlysning: Projekt för bättre hälsa 2018


 

Projekt för bättre hälsa 2018

För vad?

Utlysningen ska främja projekt med stor innovationspotential som kan bidra till förbättrad prevention, diagnos, monitorering eller behandling av sjukdomar eller andra tillstånd som kräver eller kan komma att kräva sjukvård. Det ska finnas ett betydande behov och en efterfrågan hos slutanvändaren (patient, individ, brukare).

 För vem?

Utlysningen riktar sig till samverkansprojekt mellan aktörer från minst två av sektorerna hälso- och sjukvård, akademi och industri.

 Hur mycket?

Projekt kan beviljas maximalt 1 miljon kronor i bidrag. Medfinansiering från hela projektet ska vid beslutstillfället vara minst lika stor, det vill säga 50 procent av projektets totala budget. 

Utlysningens totala budget är på minimum 19 miljoner kronor.

 När?

Utlysningen är öppen från den 20 november 2017 till den 25 januari 2018.

 Läs mer på:

https://medtech4health.se/ny-utlysning-projekt-battre-halsa-2018/

 

Senast ändrad: 15 december, 2017