Välkomna till Medicinteknik i Skåne 2018

Årets Medicinteknik i Skåne anordnas i år den 4:e april! Med konferensen Medicinteknik i Skåne vill vi ge deltagarna möjligheter att skapa kontaktytor och få kunskap om medicinteknisk forskning och utveckling i regionen. Konferensen riktar sig till aktörer inom akademi, sjukvård och företag. Konferensen syftar även till en ökad förståelse för dessa olika aktörers problemställningar samt utbyte av idéer. Arrangörer för Medicinteknik i Skåne är Medicinteknikportalen LABIB på Lunds Tekniska Högskola, Medicon Bridge, Lunds Universitet samt Region Skåne.

Konferensen anordnas i aulan på Skånes Universitetssjukhus i Lund med poster-presentationer i anslutning till denna. Deltagandet i konferensen är kostnadsfritt.

Medicinteknik i Skåne har anordnats 2014, 2015 och 2016 och har lockat över 200 deltagare varje gång.

Årets konferens anordnas den 4:e april och fokuseras på Njursjukdomar och Sepsis, och inkluderar även en session om projekt som fått bidrag från Medtech4Health. Inbjudna talare kommer att ge populärvetenskapliga föredrag inom respektive område. Speciellt inbjuden plenarföreläsare är Sharhzad Kiavash som kommer att berätta om Vägen till Triathlon utan fötter. Sharhzad förlorade båda fötter i Sepsis och började träna för att hitta tillbaks till livet.

 

Program och anmälan hittas här: http://medicinteknikiskane.se/

Sprid gärna denna information.

Väl mött den 4:e april!

Magnus Cinthio, LABIB och Biomedicinsk Teknik, Lunds Tekniska Högskola
Tomas Jansson, Medicon Bridge, Lunds Universitet samt Region Skåne
Sebastian Strunk-Möller, Medicinsk Teknik Skåne, Region Skåne

Senast ändrad: 26 februari, 2018