Välkomna till Medicinteknik i Skåne 2019

Årets Medicinteknik i Skåne anordnas den 19. September 2019!

Med konferensen Medicinteknik i Skåne vill vi ge deltagarna möjligheter att skapa kontaktytor och få kunskap om medicinteknisk forskning och utveckling i regionen. Konferensen riktar sig till aktörer inom akademi, sjukvård och företag. Konferensen syftar även till en ökad förståelse för dessa olika aktörers problemställningar samt utbyte av idéer. Arrangörer för Medicinteknik i Skåne är Medicinteknikportalen LABIB på Lunds Tekniska Högskola, Medicon Bridge, Lunds Universitet samt Region Skåne.

Konferensen anordnas i aulan på Skånes Universitetssjukhus i Lund med poster-presentationer i anslutning till denna. Deltagandet i konferensen är kostnadsfritt.

 

Senast ändrad: 1 mars, 2019