MAXA medtech workshop

MAXA medtech anordnar en workshop om tillämpningar och tekniker för Medicinteknisk industri vid MAX IVoch ESS den 13 mars 2019

Onsdagen den 13 mars anordnar MAXA Medtech ett seminarium på MAXIV i Lund om tillämpningar och tekniker specifikt riktade mot medicinteknisk industri som finns eller kommer att finnas tillgänglig vid stora forskningsinfrastrukturer såsom MAX IV och ESS i Skåne. Vi vill sänka tröskeln för Medicinteknisk industri att både nationellt och internationellt utnyttja liknande anläggningar och därmed öka tillgängligheten.

Mer information om workshopen hittar du här.

MAXA Medtech är ett strategiskt projekt inom Medtech4Health som syftar till att sänka tröskeln för svensk Medtech-industri att utnyttja infrastruktursatsningarna MAX IV och ESS i Skåne.

För mer information:

https://medtech4health.se/maxa-medtech/

Senast ändrad: 11 mars, 2019