Välkomna till Medicinteknik i Skåne – 19. september 2019

Med konferensen Medicinteknik i Skåne vill vi ge deltagarna möjligheter att skapa kontaktytor och få kunskap om medicinteknisk forskning och utveckling i regionen. Konferensen riktar sig till aktörer inom akademi, sjukvård och företag. Konferensen syftar även till en ökad förståelse för dessa olika aktörers problemställningar samt utbyte av idéer. Arrangörer för Medicinteknik i Skåne är Medicinteknikportalen LABIB på Lunds Tekniska Högskola, Medicon Bridge, Lunds Universitet samt Region Skåne.

Konferensen anordnas i aulan på Skånes Universitetssjukhus i Lund, med poster-presentationer i anslutning till denna. Deltagandet i konferensen är kostnadsfritt.

Medicinteknik i Skåne har anordnats fyra gånger tidigare 2014-2018, och brukar locka omkring 200 deltagare. Årets konferens går den 19 september och har tre fokusområden:, Artificiell intelligens, Lungor och Tarmar. Inbjudna talare kommer att ge populärvetenskapliga föredrag inom respektive område.

Program och anmälan hittas här: http://medicinteknikiskane.se/

I år har BME-studenter som går årkurs 2-5 undervisningsfritt för att kunna deltaga på Medicinteknik i Skåne. Vi skickar ut info till dem om ca en vecka. Så för att säkra plats anmäl er innan dess…

Väl mött den 19:e september!

Magnus Cinthio, LABIB och Biomedicinsk teknik, Lunds Tekniska Högskola
Tomas Jansson, Medicon Bridge, Lunds Universitet samt Region Skåne
Sebastian Möller, Medicinsk Teknik Skåne, Region Skåne

Senast ändrad: 22 augusti, 2019