Månad: april 2022

OBS: Ny starttid: kl 09.45! Medtech Bridging Event – 19 maj 2022

2022-04-22
Medicon Bridge (MB) är en centrumbildning för skånsk medicinteknik. MB är också en nod i det nationella strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health. MB är ett samarbetsuppdrag mellan Region Skåne och Lunds Universitet. Som ett led i vårt arbete att sammanföra forskare, näringsliv och utvecklare av medicinsk teknik, arrangerar vi ett Medtech Bridging Event, en dag då utvecklingsprojekt och utvecklingsbolag (innovatörer) får möta, lyssna till och lära av de som gått samma väg och lyckats. Utvalda Innovatörer får…
Läs mer