Utlysningen Innovatörer i vård och omsorg 2020 är öppen!

I denna utlysning riktar vi oss till vård- och omsorgsgivare med innovativa medicintekniska idéer. De projekt som kan söka handlar om att utveckla ny teknik eller använda befintlig teknik på ett nytt sätt för att förbättra det kliniska utfallet eller att effektivisera vården.

Exempel på projekt som kan söka är sådana som vill testa ny teknik, arbeta med anpassning för implementering av ny teknik eller med utmaningar inom upphandling.

Sökande välkomnas både från den offentliga och privata vård- och omsorgssektorn. Du kan söka upp till 1 000 000 kronor. För högre belopp än 500 000 kronor krävs viss medfinansiering. Sista datum för ansökan är den 10 mars 2020.

Mer information och tips hittar du på Vinnova.se

Till vinnova.se – Innovatörer i vård och omsorg.

Nyhet från: Medtech4Health.

Senast ändrad: 4 februari, 2020