Månad: februari 2020

IVA Syd välkomnar till seminarium – AI i medicin

2020-02-11
Artificiell intelligens (AI) ger helt nya möjligheter för medicinsk forskning och sjukvården. Att snabbt och effektivt behandla stora datamängder gör det möjligt att identifiera mönster och orsakssammanhang. Vilka nya möjligheter ger AI den medicinska forskningen? Och vilka affärer är möjliga med den nya tekniken redan idag? IVA Syd kommer att under 2020 ta upp AIs betydelse inom en rad områden. I detta första seminarium står användningen inom medicinsk forskning och sjukvård i fokus. Mer information…
Läs mer

Utlysningen Innovatörer i vård och omsorg 2020 är öppen!

2020-02-04
I denna utlysning riktar vi oss till vård- och omsorgsgivare med innovativa medicintekniska idéer. De projekt som kan söka handlar om att utveckla ny teknik eller använda befintlig teknik på ett nytt sätt för att förbättra det kliniska utfallet eller att effektivisera vården. Exempel på projekt som kan söka är sådana som vill testa ny teknik, arbeta med anpassning för implementering av ny teknik eller med utmaningar inom upphandling. Sökande välkomnas både från den offentliga och…
Läs mer