IVA Syd välkomnar till seminarium – AI i medicin

Artificiell intelligens (AI) ger helt nya möjligheter för medicinsk forskning och sjukvården. Att snabbt och effektivt behandla stora datamängder gör det möjligt att identifiera mönster och orsakssammanhang. Vilka nya möjligheter ger AI den medicinska forskningen? Och vilka affärer är möjliga med den nya tekniken redan idag?

IVA Syd kommer att under 2020 ta upp AIs betydelse inom en rad områden. I detta första seminarium står användningen inom medicinsk forskning och sjukvård i fokus.

Mer information om seminariet hittar du på IVA.se

AI – nya möjligheter för medicinsk forskning och sjukvården.

TID: Måndagen den 24 februari 2020, kl. 17:00–19:00.
PLATS: E-huset, LTH, sal E:1406, Ole Römers väg 3, Lund.
INFO: Seminariet är kostnadsfritt. Anmälan via
www.iva.se/kommande-event senast den 21 februari.
KONTAKT: Jan Westberg, sekreterare IVA Syd,
tel 08-791 30 49 eller e-post jan.westberg@iva.se.

Senast ändrad: 11 februari, 2020